เอกสารกฎหมายใช้บ่อย

360.00 ฿

ราคาจำหน่าย   (ยังไม่รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์) 

สมาชิก 330.-บาท

บุคคลทั่วไป 360.- บาท

ค่าส่งไปรษณีย์  40 บาท/เล่ม

*ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง
Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารกฎหมายใช้บ่อย

แม้จะจัดทำขึ้นคู่เคียงกับหนังสือกฎหมายใช้บ่อยให้ใช้เปิดควบคู่กัน แต่ประโยชน์หลักในระยะยาวคือการเป็นเอกสารอ้างอิงด้านกฎหมายอาคารที่สามารถเปิดค้นคว้าได้สะดวก เพราะเป็นการนำเอาเฉพาะกฎหมายบางฉบับ หรือบางส่วนของกฎหมายบางฉบับที่สถาปนิกต้องใช้บ่อยๆ ในปัจจุบันซึ่งค่อนข้างครอบคลุมการออกแบบในเกือบทุกประเภทอาคาร มารวบรวมไว้ในรูปแบบที่สะดวกต่อการจัดเก็บใส่แฟ้มเอกสาร
เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ไม่เพียงมีกฎกระทรวงควบคุมอาคารฉบับสำคัญๆ อาทิเช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 55, 33, 39 ฯลฯ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร แต่ยังประกอบด้วยกฎหมายและเอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และใช้บ่อย เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร แผนที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศของสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดใช้งานได้อย่างสะดวกเพราะประกอบด้วยแผนผังสีซึ่งเป็น key map และหน้าแผนผังขยายขนาด A4 พร้อมตารางสรุปข้อกำหนดที่มีรายละเอียดครบถ้วนขนาด A3 และตารางสรุปข้อกำหนดเฉพาะประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ใช้บ่อยขนาด A4 ให้เลือกใช้
กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กฎหมายทุกฉบับเป็นฉบับที่อัปเดตล่าสุดถึงวันที่เริ่มจำหน่าย หรือแม้หลังจากนั้น หากมีการปรับปรุงแก้ไข ก็สามารถติดตามอัปเดตด้วยตนเองได้จากเว็บไซต์ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ

* สามารถตรวจสอบสมาชิกภาพสมาคมฯได้ที่ https://asamember.org/public/Member

** สามารถ walk-in ซื้อได้ที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ พระราม 9 ซอย 17
หรือสั่งซื้อเพื่อให้จัดส่งไปรษณีย์ โทร. 0-2319-6555 ต่อ 116

*** เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการจัดทำต้นฉบับของ “เอกสารกฎหมายใช้บ่อย” เพื่อส่งโรงพิมพ์ ทำให้เอกสารกฎหมายใช้บ่อย ชุด A1 ซึ่งควรจะเป็นเอกสารรหัส bcmr55-63 ซึ่งได้รับการปรับปรุงล่าสุด กลายเป็นเอกสารเก่ารหัส bcmr55-59 ผู้จัดทำเอกสารกฎหมายใช้บ่อยต้องขออภัยอย่างสูงในความผิดพลาดนี้ และขอนำส่งเอกสารชุด A1 ที่ถูกต้องให้
ในส่วนของ “เอกสารกฎหมายใช้บ่อย” ส่วนที่พิมพ์ผิดพลาด จะจัดส่งในส่วนที่แก้ไขให้กับผู้ที่ pre order ทั้งหมดตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ตอนจอง หากไม่ได้ให้ที่อยู่ไว้ จะจัดส่งตามที่อยู่สมาชิกตามระบบทะเบียน ในเบื้องต้นส่งไฟล์ให้ทางอีเมลก่อนแล้ว

สำหรับผู้ที่ซื้อเอกสารกฎหมายใช้บ่อยที่งานสถาปนิก ’66 สามารถเข้ามารับฉบับที่แก้ไขได้ที่สมาคมฯ หรือดาวน์โหลดส่วนแก้ไขได้ในเว็บไซต์สมาคมฯ ที่ https://asa.or.th/laws/news_fubr_upd1-66/

Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
วารสารอาษา ฉ.15 - A Green Future
0 customer review
189.00 ฿
วารสารอาษา ฉ.14 - Wood is Good
0 customer review
189.00 ฿
ชุดกฎหมายใช้บ่อย (หนังสือ + เอกสาร)
0 customer review
740.00 ฿
เอกสารกฎหมายใช้บ่อย
0 customer review
360.00 ฿
หนังสือกฎหมายใช้บ่อย
0 customer review
420.00 ฿
รายการประกอบแบบก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2566
0 customer review
280.00 ฿
ASA CREW BOXSET Vol.16-21
0 customer review
1,350.00 ฿
ASA CREW JOURNAL ISSUE 21
0 customer review
175.00 ฿
ASA CREW JOURNAL ISSUE 20
0 customer review
175.00 ฿
ASA CREW JOURNAL ISSUE 19
0 customer review
175.00 ฿