วารสารอาษา ฉ.03/2021 – Seeing Through

189.00 ฿

จำนวน 168 หน้า ขนาดเล่ม 21.50 x 27.50 ซม. พิมพ์สี่สี ปกกระดาษอาร์ต 300 แกรม เคลือบลามิเนตด้าน สปอตยูวีเข้าสันใสกาว

ค่าจัดส่ง 30 บาท/เล่ม

*ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง
Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ถ้า ‘More Than Skin’ คือผิวที่ห่อหุ้ม ปกคลุม หรือปกปิดที่ว่างภายในสถาปัตยกรรมจากสภาวะแวดล้อมภายนอก ‘Seeing Through’ ก็คือความพยายามเปิดเผยเรื่องราวความเป็นไปภายในอาคารสู่สายตาภายนอก
ผ่านเปลือกอาคาร องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่โปร่งใสขึ้น

วารสารอาษาฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ตุลาคม 2564 ในธีม ‘SeeingThrough’ นี้ จึงนำาเสนอวิธีการออกแบบเพื่อสร้างการมองเห็นแบบทะลุปรุโปร่ง การเชื่อมโยงทางสายตาระหว่างที่ว่างภายในและภายนอก ที่
ปรากฎอยู่ทั้งในงานสถาปัตยกรรมอาคารสูง หรือที่พักอาศัยที่มีผนังอาคารที่โปร่งใส แต่ก็ยังปกป้องและเชื่อมโยงเรากับสภาพเเวดล้อมภายนอกตลอดจนสถาปัตยกรรมเชิงพาณิชยกรรมที่ต้องการดึงดูดเราเข้าไปร่วม
สร้างประสบการณ์ภายในที่ว่างมากขึ้น อีกทั้งที่ผ่านมา ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นในการผลิตและงานก่อสร้าง ยังนำามาสู่ความหลากหลายของรูปแบบและวัสดุที่สร้างความโปร่งใส โปร่งแสง หรือสามารถปรับเปลี่ยน
คุณลักษณะได้ตามปัจจัยของแสงหรือการควบคุมตามความต้องการของผู้ใช้สอยในอาคาร รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ของสถาปนิกได้มากขึ้นอีกด้วย

ในวารสารอาษาฉบับนี้ เรายังมีโอกาสพูดคุยกับสถาปนิกผู้ก่อตั้งบริษัทถ่ายภาพสถาปัตยกรรมมืออาชีพอย่าง W Workspace ถึงประสบการณ์การทำางานที่สั่งสมมากว่ายี่สิบปี และพาเรามองความเป็นไปของแวดวง
งานออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านสายตาของช่างภาพ

ดูเหมือนว่าในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่แน่นอนในหลายๆ เรื่องทั้งโรคระบาดที่คงยังไม่หายไป ระดับน้ำาที่ต้องเฝ้าระวัง บวกกับการทำางานอยู่ที่บ้านมาเกือบครึ่งค่อนปี นอกจากเราจะโหยหาการได้อยู่ในพื้นที่
ที่ปลอดโปร่งมองทะลุผ่านกรอบอาคารไปเห็นทิวทัศน์รอบๆ ตัวแล้วการสร้างความโปร่งใสอย่างตรงไปตรงมา น่าจะเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งที่สำาคัญมาก ในการทำาให้เรารู้สึกสบายใจขึ้น ไม่ว่าจะจากงานสถาปัตยกรรม
หรือสถานการณ์ต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

color

Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
วารสารอาษา ฉ.15 - A Green Future
0 customer review
189.00 ฿
วารสารอาษา ฉ.14 - Wood is Good
0 customer review
189.00 ฿
ชุดกฎหมายใช้บ่อย (หนังสือ + เอกสาร)
0 customer review
740.00 ฿
เอกสารกฎหมายใช้บ่อย
0 customer review
360.00 ฿
หนังสือกฎหมายใช้บ่อย
0 customer review
420.00 ฿
รายการประกอบแบบก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2566
0 customer review
280.00 ฿
ASA CREW BOXSET Vol.16-21
0 customer review
1,350.00 ฿
ASA CREW JOURNAL ISSUE 21
0 customer review
175.00 ฿
ASA CREW JOURNAL ISSUE 20
0 customer review
175.00 ฿
ASA CREW JOURNAL ISSUE 19
0 customer review
175.00 ฿