วารสารอาษา ฉ.15 – A Green Future

189.00 ฿

จำนวน 146 หน้า ขนาดเล่ม 21.50 x 27.50 ซม. พิมพ์สี่สี ปกกระดาษอาร์ต 300 แกรม เคลือบลามิเนตด้าน สปอตยูวีเข้าสันใสกาว

*ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง
Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

วารสารอาษา A Green Future ฉบับนี้ จึงนำ.เสนอผลงานออกแบบในประเทศที่สะท้อนถึงการสร้างความยั่งยืนด้านสภาพแวดล้อม ทั้งโดยการสร้างอาคารใหม่ หรือการปรับการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างอาคารเก่า ที่ยังมีการคำ.นึงถึงมิติทางสังคมและจิตใจของผู้ใช้ภายในอาคาร และประโยชน์ต่อสาธารณชนในระดับเมือง นอกจากนี้ยังประกอบด้วยบทความนำ.เสนอวัสดุคาร์บอนต่ำ.สำ.หรับอนาคต และบทสนทนาพูดคุยกับ Green Dwell ที่ให้ความสำ.คัญกับการออกแบบเพื่อความยั่งยืน รวมถึง Studio Locomotiveที่มีผลงานน่าสนใจหลายชิ้นจากภูมิภาคทางใต้

Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
วารสารอาษา ฉ.15 - A Green Future
0 customer review
189.00 ฿
วารสารอาษา ฉ.14 - Wood is Good
0 customer review
189.00 ฿
ชุดกฎหมายใช้บ่อย (หนังสือ + เอกสาร)
0 customer review
740.00 ฿
เอกสารกฎหมายใช้บ่อย
0 customer review
360.00 ฿
หนังสือกฎหมายใช้บ่อย
0 customer review
420.00 ฿
รายการประกอบแบบก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2566
0 customer review
280.00 ฿
ASA CREW BOXSET Vol.16-21
0 customer review
1,350.00 ฿
ASA CREW JOURNAL ISSUE 21
0 customer review
175.00 ฿
ASA CREW JOURNAL ISSUE 20
0 customer review
175.00 ฿
ASA CREW JOURNAL ISSUE 19
0 customer review
175.00 ฿